Το ηλεκτρονικό μας δελτίο

Ως πρώτο βήμα της κοινής συλλογικής μας προσπάθειας και συμβολής εκκινούμε την έκδοση ενός – κατά το δυνατόν-  μηνιαίου newsletter – ηλεκτρονικού δελτίου. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται σε κάθε δελτίο είτε θα έχουν την υπογραφή «ΚΟΚΚΟΙ» όταν απηχούν συλλογικές θέσεις και απόψεις, είτε θα φέρουν την υπογραφή του συντάκτη/τριας όταν αφορούν σε ειδικότερα θέματα. Επίσης θα υπάρχουν και αναδημοσιεύσεις με αντίστοιχες παραπομπές.

Πρώτος στόχος μας η ενημέρωση για αγώνες και αντιστάσεις με οικολογική και ταυτόχρονα ταξική διάσταση που αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο.

Παράλληλα, στόχος μας είναι  η ανάδειξη θεμάτων που ανακύπτουν από τις  προωθούμενες και εφαρμοζόμενες πολιτικές, σε πεδία, που ενώ είναι κρίσιμα, μέσα στον ορυμαγδό των εξελίξεων είτε δεν εντάσσονται στην κεντρική πολιτική – κινηματική ατζέντα, είτε δεν έχουν τοπική ή άμεσα κλαδική διάσταση με αποτέλεσμα να μην γίνονται ευρέως γνωστά ώστε να αποτελέσουν μέτωπα αγώνων και αντιστάσεων.

Ακόμη, θα επιχειρήσουμε, κατά το δυνατόν, να συμβάλλουμε και με την έκθεση εναλλακτικών θέσεων και προτάσεων αλλά και να συμμετάσχουμε στον θεωρητικό διάλογο που αναπτύσσεται.

Τέλος, επιδίωξή μας σε κάθε δελτίο θα είναι να περιλαμβάνονται και ενημερωτικά κείμενα για σημαντικές-εμβληματικές διεθνείς εξελίξεις.

Στο πρώτο τεύχος, πέρα από το «Ιδρυτικό Κείμενο Ταυτότητας» περιλαμβάνονται άρθρα-κείμενα για ορισμένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων και αποτελούν τη συμπληρωματική, άλλη όψη της εφαρμοζόμενης ακραίας λιτότητας. Αναφερόμαστε στην εξελισσόμενη επίθεση απορρύθμισης ζωτικών τομέων και όρων της παραγωγής και της ζωής που, ενδεικτικά, εκτείνεται από την εμπορευματοποίηση του νερού,  της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων και την ένταση του εξορυκτικού μοντέλου ανάπτυξης (Χρυσός – Σκουριές), έως την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και την υφαρπαγή γης (Ελληνικό, Στρατόπεδα Θεσ/νικης), την προσαρμογή της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας στις ανάγκες των επενδυτών και βέβαια τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες όπως η CETA και η TTIP. Παράλληλα περιλαμβάνεται ενδεικτική ενημέρωση από πρόσφατες πρωτοβουλίες, αγώνες και εξελίξεις στο πεδίο των κινημάτων καθώς και αναφορά σε μια συμβολική πρώτη κινηματική νίκη στην άλλη πλευρά του ατλαντικού.

Για το πρώτο τεύχος, από την ομάδα των κόκκων εργάστηκαν οι Σταύρος Βαλσαμής, Γιώργος Βελεγράκης, Ροζίνα Γιώτη, Ηρώ Διώτη, Γιώργος Θεωδορόπουλος, Πέτρος Κακούρος, Μυρτώ Μπολώτα, Άβα Μπουλούμπαση, Γιάννης Παπαδημητρίου, Ελένη Πορτάλιου, Δέσποινα Σπανούδη, Βάννα Σφακιανάκη, Τέλης Τύμπας, Πέτρος Ψαρρέας ενώ δημοσιεύουμε και κείμενο του Τάσου Κεφαλά.

Απάντηση