Η τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας βρίσκεται σε αναβρασμό. Αιτία η σχεδιαζόμενη επανεκκίνηση και επέκταση ενός παλαιού λιγνιτωρυχείου που έχει από το 2015 τροφοδοτήσει την πάνδημη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Το σχέδιο, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βρίσκεται σε εξέλιξη και το Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να εκδώσει νέα ομόφωνη απόφαση. Ήδη η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εγκρίθηκε από το Υπ. Πολιτισμού και βρίσκεται για γνωμοδότηση σε υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η προοπτική λειτουργίας λιγνιτωρυχείου θέτει σε κίνδυνο τόσο τον αγροτικό και ο τουριστικό τομέα στους οποίους στηρίζεται η τοπική οικονομία. Η προβλεπόμενη θέση για τη λειτουργία του λιγνιτωρυχείου είναι όμορη με την οριοθετημένη περιοχή NATURA 2000 και γειτνιάζει με τις τοπικές κοινότητες Ραχών, Βρυσών, με τους οικισμούς Μύλων, Μύρου, Μεμί, Μπλεμενιάνων και με πληθώρα κατοικιών, κυρίων και εξοχικών, εκτός σχεδίου.  Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι,  η επιφανειακή εκμετάλλευση με διαδοχικές βαθμίδες, η δια μηχανικών μέσων απομάκρυνση των άγονων υλικών, η εξόρυξη λιγνίτη, η θραύση και κοσκίνιση αυτού σε μια έκταση 268.000 τ.μ, με προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας δέκα τριών ετών, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο ανάγλυφο της περιοχής, θα υποβαθμίσει το περιβάλλον και θα εγκυμονεί άμεσους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Επιπροσθέτως θα καταστρέψει ολοσχερώς πολυετείς καλλιέργειες ελαιοδένδρων, που καλύπτουν τη συγκεκριμένη έκταση, με αβέβαιο το νομικό καθεστώς παραχωρήσεως των ιδιοκτησιών, το οποίο σκοπίμως αφήνεται ασαφές στην Μ.Π.Ε.   Η κύρια όμως πηγή ανησυχίας των κατοίκων,  είναι ότι θα ανοίξει το δρόμο για νέες επεκτάσεις ή νέα λιγνιτωρυχεία, αφού όλη η περιοχή, σε έκταση 5.000.000 τ.μ, από τις Ράχες μέχρι το Κάστρο Κυπαρισσίας, θεωρείται λιγνιτοφόρα.

Οι κάτοικοι προχώρησαν σε συλλογή υπογραφών προς τον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλο.

Απάντηση