Το Σάββατο 28.01.2017, έγινε στο Σύνταγμα κινητοποίηση για την Ευρωπαϊκή Αποκεντρωμένη Ημέρα Δράσης κατά της CETA  της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA), πριν τη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15  Φεβρουαρίου 2017. Στο ψήφισμα που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σημειωνόταν:

Η Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά  -CETA – απειλεί την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων, τα δημοκρατικά – πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Καλούμε: 

  • Τους Έλληνες Ευρωβουλευτέςνα καταψηφίσουν την Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά –  CETA – στις 14 και 15 Φεβρουαρίου

Καλούμε: 

  • Την Ελληνική κυβέρνησηκαι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να μπλοκάρει με κάθε τρόπο  τη CETA.

Καλούμε: 

  • Την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα σωματεία, τους αγροτικούς και τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, τα κινήματα πολιτών να αντισταθούν στις πολυεθνικές και να υπερασπίσουν την εθνική και την τοπική οικονομία, την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων.

Ο άνθρωπος και το Περιβάλλον πάνω από τα κέρδη των πολυεθνικών

Απάντηση