Σύμφωνα με πληροφορίες που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το Ελληνικό Δημόσιο πρόκειται να προσφύγει σε διαιτησία με το ερώτημα αν η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός παραβιάζει τη σύμβαση μεταβίβασης (σύμβασης που κυρώθηκε με το νόμο 3220/2004) των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα αφορά τη παραβίαση ή μη της παραγράφου που αναφέρεται στην υποχρέωση της εταιρείας αφενός να εκπονήσει πλήρες και άρτιο Επενδυτικό Σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει τη σύμβαση αφετέρου για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού.

Η προσφυγή αυτή αν επιβεβαιωθεί αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη (η οποία βέβαια δεν αρκεί και σίγουρα δεν πρέπει να αποτελεί λόγο πανηγυρισμών) αν αναλογιστούμε το διαχρονική ανάγκη να τεθεί επί τάπητος το κρίσιμο και γνωστό ζήτημα της μεταλλουργίας.

Βέβαια, η μη κατασκευή μονάδας μεταλλουργίας, που ρητά αναφέρεται στη σύμβαση, θα ήταν ευκταία για την εταιρεία ώστε να αποφύγει το κόστος κατασκευής, τους περιβαλλοντι κούς όρους και κυρί ως τους φόρους από την παραγωγή καθαρού μετάλλου, με μεταφορά των συμπυκνωμάτων της εξόρυξης σε εργοστάσιο επεξεργασίας εκτός Ελλάδος, όπως κάνει σήμερα.

Όμως η μη ύπαρξη μεταλλουργίας μέχρι σήμερα αποτελεί πάτημα καθώς το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός εί ναι εντελώς στον αέρα με αποτέλεσμα να παραβι άζονται στον πυρήνα τους τόσο η ΑΕΠΟ όσο και η σύμβαση μεταβίβασης, με απόλυτη υπαιτιότητα και ευθύνη της εταιρίας.

Περισσότερα για το ζήτημα εδώ και μια ανάλυση εδώ

One comment

  1. Ένας κακός Ν.3220/28.1.2004, Αρ.ΦΕΚ 15 (ένας νόμος ο οποίος έχει καταπατηθεί από τους πάντες, έχει δεχθεί την ασέβεια και την καταπάτηση τόσο από τη διεφθαρμένη διοίκηση του κράτους, όσο και από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία)δεν καταργηται από διαιτησία η επιτροπή αλλά με νέο ΝΟΜΟ αυτά μου λέει η λογική και το Σύνταγμα μας

Απάντηση