Δεχόμαστε τα σχόλια, τις παρεμβάσεις, τις παρατηρήσεις και κυρίως τις συμβολές σας.

Μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kokkoi2016@gmail.com και

στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/kokkoi.gr/